Generalforsamling

Generalforsamling afholdes før sæsonens sidste medlemsworkshop i marts 2023.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
  6. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 Vestfyns Husflid
Kilden 8
5500 Middelfart

Telefon: 28844064

Mail: vestfynshusflid@gmail.com


Medlem af Fora