Generalforsamling

Gundet coronanedlukningen er generalforsamling endnu ikke afholdt, men afholdes umiddelbart før første medlemsworkshop i september.

 onsdag den 29. sept kl. 18.00

Dagsorden i følge vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
  6. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 

KONTAKT


Vestfyns Husflid
Kilden 8
5500 Middelfart

Telefon: 28844064

Mail: vestfynshusflid@gmail.com


Medlem af Fora